Voorjaar 2022.

Leden en belangstellenden van de vogelwacht Drachten – Beetsterzwaag   ”It Súd en Omkriten”.

Hopelijk zitten we in de nadagen van een wereldwijde virus epidemie, die het sociale en persoonlijke leven enorme klappen heeft toegebracht.

Ook wij als  vereniging hebben niet datgene kunnen doen wat in de lijn van de planningen lag.

Toch is het geenszins zo dat er niet gewerkt is door de talloze leden aan het werk in het veld en administratieve taken.  Maar ook vergaderingen waren niet mogelijk.

We pakken de draad weer op. Nazorg en beheer van nestkastjes  is in volle gang.

De ”Teapert” is onderweg en  evenementen komen eraan.

26 september 2022 hebben we de Algemene Leden Vergadering gepland. Maar we beginnen  met :

 

Uitnodiging filmavond

We nodigen U uit op Maandag 25 april 2022 voor het bijwonen van onze (jaarlijkse) filmavond

in zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag.

Aanvang: 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur) Entree € 5,– (incl. 2x koffie of thee)

Na zijn grootse première met ‘‘ LICHT en LEVEN” ( natuurbeelden van opnamen in de omgeving van het ”Ald Djip” of ”Koningsdiep”), vertonen we nu van Jordan van der Maas diens nieuwste film:

” LEVEN IN HET VEEN ”

Deze film gaat over het ontstaan van het veengebied zelf, de ontwikkelde natuur en de mensen die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Voorts ligt het in de bedoeling een promo te vertonen uit zijn nieuwste werk, dat een drieluik zal worden over Natuurlijk Nederland.

(Het is de bedoeling dat we op tijd beginnen met een kop koffie/thee.)

Het Bestuur