Voorjaar 2022.

Leden en belangstellenden van de vogelwacht Drachten – Beetsterzwaag   ”It Súd en Omkriten”. Hopelijk zitten we in de nadagen van een wereldwijde virus epidemie, die het sociale en persoonlijke leven enorme klappen heeft toegebracht. Ook wij als  vereniging hebben niet datgene kunnen doen wat in de lijn van de planningen lag. Toch is het … Meer lezen