Filmavond- 28 januari 2019

Vogelwacht van Drachten-Beetsterzwaag e.o.‘It Súd en Omkriten’

Opgericht 24 april 1946. Aangesloten bij de B.F.V.W.

Voorzitter: R.Hoekstra Nova Cura 189 9207 BS Drachten 0512-514323
Secretaris: A.Mook
Penningmeester W.Landheer

Nodigt leden en belangstellenden uit voor de jaarlijkse filmavond op  Maandag 28 januari 2019

in zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag.

Aanvang: 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur) Entree € 5,– (incl. 2x koffie of thee)

Ook deze keer hebben we een programma dat u niet mag missen.

Voor de pauze vertonen we de film:

‘’ Lân en Folk yn Historysk perspektief’’

Deze film is er één van een toekomstige serie over mensen, landschap en natuur van Friesland in de laatste 100 jaar. De film van vanavond gaat vooral over het  landschap en de natuur van voor 1950, een groot deel daarvan is in bezit van ”It Fryske Gea”.
De maker is de Harlinger cineast Gerrit Aalfs, van wie waarschijnlijk de meest bekende beelden zijn over de afsluiting van de Afsluitdijk in 1932.
Het filmmateriaal is  afkomstig van ‘Het FriesFilmarchief’ in Leeuwarden.

Pauze

Na de pauze hebben we een prachtige natuurfilm over het leven in het Fochteloërveen:

‘’Levend Hoogveen’’

Deze film is gemaakt in opdracht van de ”Vereniging Natuurmonumenten’’ .
Eén van de oprichters dr. Jac.P.Thijsse heeft de proloog.

Het is de bedoeling dat we op tijd beginnen met een kop koffie/thee.

Noteer alvast: De leden- en nazorgavond wordt gehouden op maandag 25 februari in
de Fûgelhelling. Aanvang 19.30 uur.

Het Bestuur