Nieuwe App BFVW

Beste vogelwachter/nazorgcoördinator/bestuursverantwoordelijke voor nazorg,

Zoals jullie wellicht hebben gehoord wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie van de vogelwacht app. Een dezer dagen zal de nieuwe app beschikbaar komen voor gebruikers. De nieuwe app is op een aantal punten sterk verbeterd. Bijvoorbeeld:

•         Er kunnen meer vogel- en diersoorten (predatoren) worden geregistreerd.

•         De locatiebepaling (GPRS) is nauwkeuriger en sneller.

•         De nieuwe vogelwachtapp is gebruiksvriendelijker.

•         De resultaten van de lokale wachten zijn zichtbaar in de app.

•         Er wordt nieuws getoond.

•         En nog veel meer…….
Graag willen de groep nazorgcoördinatoren met ervaring/kennis/interesse voor de smartphone op korte termijn met de nieuwe versie kennis laten maken. U kunt natuurlijk ook andere actieve nazorgers binnen uw vogelwacht met smartphone-ervaring afvaardigen.

We hebben eind januari en begin februari een viertal voorlichtingsbijeenkomsten in Fryslân gepland. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de achtergronden van de vernieuwde vogelwachtapp vertellen en de werking via een presentatie aan u demonstreren. Er is daarna tijd en ruimte om de app op uw eigen smartphone (Iphone en Android) te installeren. Wij zijn dan beschikbaar voor vragen en assistentie.

U kunt zich met maximaal 2 personen van uw vogelwacht aanmelden voor een van de vier bijeenkomsten. Per bijeenkomst is er maximaal ruimte voor 50 personen. Bij een eventuele overtekening van het aantal aanmeldingen zullen we extra bijeenkomsten op het bondsbureau in Wiuwert organiseren. We hebben de volgende bijeenkomsten gepland:

Datum Locatie Adres

Woensdag 24 januari Wijkcentrum Schuttersheuvel Harmen Sytstrastraat 8A, 8602 TM Sneek

Maandag 29 januari Wijkcentrrum de As Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen

Woensdag 31 januari Grandcafé de Doelen Breedeplaats 6, 8801 LZ Franeker

Woensdag 7 februari Glinstrastate (Kiehool) Schoolstraat 83, 9251 EB Burgum

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden kan per E-mail: h.dejong@bfvw.nl . Voor meer informatie kun je ook bellen met het bondsbureau in Wiuwert op telefoonnummer 058-2504388 .

Met vriendelijke groet,

Henk de Jong
Bond Friese VogelWachten (BFVW)