Nieuwe App BFVW

Beste vogelwachter/nazorgcoördinator/bestuursverantwoordelijke voor nazorg, Zoals jullie wellicht hebben gehoord wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie van de vogelwacht app. Een dezer dagen zal de nieuwe app beschikbaar komen voor gebruikers. De nieuwe app is op een aantal punten sterk verbeterd. Bijvoorbeeld: •         Er kunnen meer vogel- en diersoorten (predatoren) worden geregistreerd. •         De … Meer lezen

Welkom

Welkom op de nieuwe website van de Fûgelwacht Drachten-Beetsterzwaag e.o.  ‘It Súd & Omkriten’. Een website is eigenlijk nooit af, de ontwikkelingen gaan snel en daarom zullen er regelmatig aanpassingen en veranderingen plaats vinden. Denk maar aan hacken en andere vormen van veiligheid op het internet. U leest over de vereniging , het bestuur, de … Meer lezen