Welkom

Welkom op de nieuwe website van de Fûgelwacht Drachten-Beetsterzwaag e.o.  ‘It Súd & Omkriten’. Een website is eigenlijk nooit af, de ontwikkelingen gaan snel en daarom zullen er regelmatig aanpassingen en veranderingen plaats vinden. Denk maar aan hacken en andere vormen van veiligheid op het internet. U leest over de vereniging , het bestuur, de … Meer lezen

Nestkast controleurs gezocht.

Gevraagd: Nestkastencontroleurs. O.a. door de oprukkende eikenprocessierups krijgt de vogelwacht de laatste tijd meer vragen c.q. verzoeken om nestkasten op te hangen. Prima idee natuurlijk, maar….. deze nestkasten moeten wel in de zomerperiode worden gemonitord. Komt nog bij dat onder onze huidige controleurs de vergrijzing ook een beetje toeslaat en dus willen we als bestuur … Meer lezen

Filmavond- 28 januari 2019

Vogelwacht van Drachten-Beetsterzwaag e.o.‘It Súd en Omkriten’ Opgericht 24 april 1946. Aangesloten bij de B.F.V.W. Voorzitter: R.Hoekstra Nova Cura 189 9207 BS Drachten 0512-514323 Secretaris: A.Mook Penningmeester W.Landheer Nodigt leden en belangstellenden uit voor de jaarlijkse filmavond op  Maandag 28 januari 2019 in zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag. Aanvang: 20.00 uur (de zaal … Meer lezen

Jeugd vogelwacht dag

Geacht bestuur/ Beste vogelwachters, Graag nodigen wij jullie nogmaals uit voor de jeugdvogelwachtdag 2018 op 2 juni a.s. De uitnodiging is van vogelwacht Idaarderadeel-Noord. Aanmelden kan via mail; info@bfvw.nl. Aanmelden kan tot 19 mei a.s. Wij zien jullie aanmelding met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Henk de Jong Bond Friese VogelWachten (BFVW)  

Nieuwe App BFVW

Beste vogelwachter/nazorgcoördinator/bestuursverantwoordelijke voor nazorg, Zoals jullie wellicht hebben gehoord wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie van de vogelwacht app. Een dezer dagen zal de nieuwe app beschikbaar komen voor gebruikers. De nieuwe app is op een aantal punten sterk verbeterd. Bijvoorbeeld: •         Er kunnen meer vogel- en diersoorten (predatoren) worden geregistreerd. •         De … Meer lezen