Welkom

Welkom op de website van   ”It Súd & Omkriten”  de Fûgelwacht van Drachten-Beetsterzwaag Een website is eigenlijk nooit af,  daarom zullen er regelmatig veranderingen plaats vinden. U kunt hier lezen over de vereniging en de activiteiten, alsmede activiteiten van de overkoepelende BFVW. Er staan voorts een aantal artikelen op de site in vorm van pagina’s. … Meer lezen

Filmavond 2023

Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag e.o. ‘It Súd en Omkriten’ Uitnodiging filmavond op Maandag 24 april 2023 Komt u ook naar onze jaarlijkse filmavond in zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag? Aanvang: 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur). Entree € 6,– ( incl. 2x koffie of thee). Deze keer hebben we een prachtige film … Meer lezen

Algemene Leden Vergadering 2022 ; Uitnodiging.

Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag Opgericht 24 april 1946 aangesloten bij de B.F.V.W Voorzitter: R.Hoekstra De Nova Cura 189 9207 BS Drachten 514323 Secretaris: A.Mook Kommisjewei 1A, 9217 RL Nijega. 06-27570372 Penningmeester: W.Landheer Westerstraat 54 9203 AL Drachten 0646349921 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering en nazorgavond. Datum:Maandag 26 september 2022. Tijdstip: 19:30 uur Plaats: Kinderboerderij De … Meer lezen

Voorjaar 2022.

Leden en belangstellenden van de vogelwacht Drachten – Beetsterzwaag   ”It Súd en Omkriten”. Hopelijk zitten we in de nadagen van een wereldwijde virus epidemie, die het sociale en persoonlijke leven enorme klappen heeft toegebracht. Ook wij als  vereniging hebben niet datgene kunnen doen wat in de lijn van de planningen lag. Toch is het … Meer lezen

Nestkast controleurs gezocht.

Gevraagd: Nestkastencontroleurs. O.a. door de oprukkende eikenprocessierups krijgt de vogelwacht de laatste tijd meer vragen c.q. verzoeken om nestkasten op te hangen. Prima idee natuurlijk, maar….. deze nestkasten moeten wel in de zomerperiode worden gemonitord. Komt nog bij dat onder onze huidige controleurs de vergrijzing ook een beetje toeslaat en dus willen we als bestuur … Meer lezen

Nieuwe App BFVW

Beste vogelwachter/nazorgcoördinator/bestuursverantwoordelijke voor nazorg, Zoals jullie wellicht hebben gehoord wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie van de vogelwacht app. Een dezer dagen zal de nieuwe app beschikbaar komen voor gebruikers. De nieuwe app is op een aantal punten sterk verbeterd. Bijvoorbeeld: •         Er kunnen meer vogel- en diersoorten (predatoren) worden geregistreerd. •         De … Meer lezen